Rabobank Salland

BSV Wijk 16

Wijk 16 is een speeltuinvereniging in Knutteldorp, een van de 3 buurten van het gebied de Binnenstad. Als vereniging met onze vrijwillige medewerkers zijn wij actief voor jong en oud. De speeltuin is een ontmoetingscentrum voor wijkbewoners, met sport, culturele en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast zorgen wij voor belangenbehartiging op wijk niveau, huurderscommissie, het adviseren op het gebied van hulpvragen en nevenactiviteiten.

Bestedingsdoel

Graag willen wij een beroep doen op uw fonds voor een bijdrage aan de aanschaf van nieuwe toneelverlichting.
De lampen en bijbehorende regeltechniek zijn halverwege de jaren tachtig aangeschaft. Wij prijzen ons gelukkig dat deze lampen al die jaren onze toneeluitvoeringen en optredens van ons eigen koor, maar ook ons korenfestival in een prachtig zonnetje hebben kunnen zetten.
Echter behalve de ouderdom en de slijtage en het daarbij horende gevaar, moeten we vaststellen dat al die branduren n
Resultaat:€ 149,11