Rabobank Salland

Stg. Algemene Hulp Dienst

Wij zijn de stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte . (AHD)
Het doel van onze stichting is hulp en bijstand te verlenen aan inwoners van de gemeente Raalte, die door omstandigheden deze hulp niet in eigen omgeving kunnen krijgen. Hulp wordt geboden ongeacht leeftijd, godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.
Er wordt hulp gegeven aan mensen die door ouderdom, ziekte of handicap of sociale omstandigheden hulp nodig hebben bij praktische, alledaa

Bestedingsdoel

December Attentie Vrijwilligers
Resultaat:€ 286,30