Rabobank Salland

Scouting Westenenk Groep

Scouting Westenenk organiseert scouting-activiteiten gebaseerd op de doelstellingen en spelvisie van Scouting Nederland. De activiteiten zijn uitgewerkt voor de verschillende leeftijdsgroepen die binnen scouting worden onderkend. Daarbij zorgen we ervoor dat de verschillende onderwerpen blijven aansluiten bij het leeftijdseigene karakter van iedere groep. Een greep uit de activiteiten (veelal out-door): hiken, knopen leggen, hout hakken, pionieren, sportieve of thema-gerichte activiteiten.

Bestedingsdoel

Bijdrage voor de aanschaf van :
* nieuwe tenten voor groepen van ca. 10 personen
* klimtoren c.q. materiaal voor klimtoren
* speeltoestellen
* hout dat geschikt is om te pionieren
Ga naar de website van Scouting Westenenk Groep
Resultaat:€ 131,22