Rabobank Salland

St. AED Burgeralarmering gem Raalte

Is er bij u in de naaste omgeving een AED (automatische externe defibrillator) 24 uur per dag 7 dagen per week te gebruiken bij een hartstilstand?
Mensen in u omgeving hebben zich aangemeld bij HartslagNu om zo snel mogelijk te komen reanimeren bij een oproep van 112. De stichting AED burgeralarmering gemeente Raalte zet zich in om zoveel mogelijk AEDĀ“s op basis van een spreidingsplan in Raalte en de buurtdorpen 24*7 inzetbaar te krijgen. De stichting geeft een bijdrage om een AED buiten in ee

Bestedingsdoel

AED beschikbaar 24 uur 7 dagen per week in uw buurt !?
Hartstilstand! Kunt U snel gereanimeerd worden met een AED?
Zoals u weet: Elke seconde telt!
Resultaat:€ 256,48