Rabobank Salland

Stichting Dorpsfeest Diepenveen

Het dorpsfeest is een feest van en voor Diepenveners. Voor jong en oud bieden wij een gevarieerd programma waardoor de binding en saamhorigheid tussen de mensen in het dorp wordt vergroot. Daarnaast bieden we een podium voor verenigingen en ondernemers.

Bestedingsdoel

Om het dorpsfeest jaarlijks te kunnen blijven organiseren zijn we afhankelijk van verschillende inkomstenbronnen. Onder andere de bijdrage van Rabo ClubSupport maakt het voor ons mogelijk om ons doel, mensen samenbrengen en verbinden, ieder jaar te bereiken.
Ga naar de website van Stichting Dorpsfeest Diepenveen
Resultaat:€ 1.019,94