Rabobank Salland

Oranjevereniging Raalte

Organiseren van kinderspelen op het Koningsplein voor de kinderen van de basis scholen van Raalte en muziek in het Centrum van Raalte. Tevens is er een aubade op de avond voor Koningsdag.

Bestedingsdoel

Aanpassing spelen en spelletjes voor op het Koningsplein. Tevens ligt er de wens voor aanschaf van een nieuwe tent die ook voor Koningsdag gebruikt kan worden.
Ga naar de website van Oranjevereniging Raalte
Resultaat:€ 119,29