Rabobank Salland

Toneelvereniging Excelsior

Vier keer per jaar, medio januari/februari, wordt een toneelwerk uitgevoerd.
Het doel is deze vorm van cultuur te brengen aan de Broeklandse bevolking en andere belangstellenden. Hiervoor starten de repetities medio september door een enthousiaste club amateurs, die na +/- vier tot vijf maanden repeteren de toneelplanken betreden. Wij prijzen ons gelukkig met aanhoudend goed bezochte avonden door een breed publiek.(totaal ongeveer 350 tot 400 bezoekers).

Bestedingsdoel

De toneelvereniging Excelsior heeft een klein ledental (15) dat naast het opvoeren van het toneelstuk alle overige activiteiten grotendeels zelf uitvoeren. Dit betreft o.a. de regie, grime, toneelverzorging en kostumering. Om het kwaliteitsniveau te verbeteren is de behoefte onstaan aan professionelere pruiken en kleding.
Resultaat:€ 214,73