Rabobank Salland

Imkers Vereniging Deventer

De Imkersvereniging bestaat al 106 jaar en is actief in het geven van cursussen om bijen te houden. We organiseren elk jaar lezingen en excursies over de honingbij maar ook de solitaire bijen. Ook geven we elk jaar imkerlessen aan basisscholen bij de Ulebelt. Verder zetten we ons in dat terreinen duurzaam worden ingezaaid. Wij vinden het belangrijk dat de biodiversiteit in de regio weer hersteld wordt, zodat er meer inheemse bloemen komen, die alle insecten ten goede komen.

Bestedingsdoel

Wij willen het geld gebruiken om een veld verder in te zaaien in Epse Noord in 2020. Verder een compensatiefonds voor het verschil van goedkoop zaad en duurzame inheemse zaden te overbruggen. De opbrengst van 2018 is gebruikt om een veld van 8000 m2 in te zaaien met inheemse bloemen.
Ga naar de website van Imkers Vereniging Deventer
Resultaat:€ 1.008,01