Rabobank Salland

Stichting Vrienden van de Schurinkshoeve Haarle

de Stichting stelt zich ten doel om de deelnemers van de zorgboerderij te ondersteunen in zowel voorzieningen als aktiviteiten op de zorgboerderij. Dit doen we door middel van het werven van fondsen en het houden van akties.

Bestedingsdoel

Het kippenhok heeft een aantal keren ongenode gasten gehad vanuit de Sallandse Heuvelrug en is daardoor aan een opknapbeurt toe. Het geld vanuit deze aktie willen we hier graag aan besteden.
Resultaat:€ 125,26