Rabobank Salland

Sport 55+

Sport voor 55plussers: gymnastiek, badminton, volleybal, korfbal e.d.

Bestedingsdoel

Aanschaf van spelmateriaal zoals ballen, rackets, vloermatjes.
Resultaat:€ 399,63