Rabobank Salland

Stichting midzomerfeesten Marienheem

Midzomerfeest is een stichting, welke het jaarlijkse dropfeest organiseert.
Drie dagen lang feest vieren met een volledig programma voor jong en oud waarin in iedereen mee doet zowel als vrijwilliger als bezoeker.
De eventuele opbrengsten vloeien weer terug in de gemeenschap.

Bestedingsdoel

Vaste watervoorzieningen.
Het maken van een duurzame afrastering.
Maken van een Ingangs poort welke makkelijk is te plaatsen en te demonteren
Ga naar de website van Stichting midzomerfeesten Marienheem
Resultaat:€ 351,91