Rabobank Salland

PCOB Afdeling Heino

De vereniging komt op voor de belangen van senioren door nauwe samenwerking met de KBO, afd. Heino en door contacten met de gemeente, Stichting Ouderenwerk Heino en andere organisaties. Zij organiseert bijeenkomsten met als thema's: levensvragen, gezondheid, veiligheid, beweging, zelfstandigheid enz. Zij biedt ouderen de gelegenheid elkaar te ontmoeten door het aanbieden van activiteiten. Ook biedt zij service in de vorm van invullen van belastingformulieren.

Bestedingsdoel

Ondersteunen van het zo lang en volwaardig mogelijk deelnemen aan de gemeenschap en van het omzien naar elkaar.
Resultaat:€ 167,01