Rabobank Salland

Leergeld Salland

Stichting Leergeld Salland ondersteunt kinderen (0 tot 18 jaar) die woonachtig zijn in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen weinig of niet met andere kinderen meedoen. Het lidmaatschap van een sportclub of culturele vereniging is vaak te duur. Dit geldt ook voor activiteiten op school

Bestedingsdoel

Kinderen laten meedoen met sport, opleiding, cultuur.
Resultaat:€ 1.169,06