Rabobank Salland

Stichting Vrienden van Swaenewoerd

Stichting Vrienden van Swaenewoerd zet zich al vele jaren met plezier in voor de bewoners van woonzorglocatie ZGR Swaenewoerd. Dat doen we door geld in te zamelen voor aactiviteiten en andere extra's, waarmee we het leven van de bewoners aangenamer maken en wensen in vervulling laten gaan. Het gaar hier om activiteiten en extra's aansluitend op de zorg maar die niet worden vergoed vanuit het zorgbudget.

Bestedingsdoel

De Vrienden van Swaenewoerd ook dit jaar weer leuke activiteiten organiseren voor de bewoners.
Dat er behoefte aan is kun je zien aan de grote opkomst en de waardering voor onze activiteiten worden telkenmale duidelijk gemaakt.
Resultaat:€ 733,64