Rabobank Salland

Stichting Ludgeruskwartier, de 12 straatjes

Bevorderen van het woongenot, de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Ludgeruskwartier waardoor nieuwe bewoners zich thuis voelen en oudere bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. De stichting bestaat uit 12 straatjes in de wijk ludgeruskwartier

Bestedingsdoel

Het organiseren van activiteiten voor alle bewoners van de 160 woningen in de wijk. Dit op gebied van
leefbaarheid, kennismaking nieuwe bewoners,
veiligheid voor elke bewoner. Het doel is dat oudere bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met hulp van de buren in de wijk. Een stukje sociale controle dmv whatsapp groepen. Het onderhouden van een reeds aangeschafte AED. Ken je buren is een belangrijk thema in de wijk
Resultaat:€ 95,43