Rabobank Salland

Nat. Ver. De Zonnebloem afdeling Heeten

De Zonnebloem Heeten organiseert bezoekwerk en activiteiten voor alle mensen
met een lichamelijke beperking in ons dorp. Onze vereniging kan dit alleen doen met de steun van
een heel aantal vrijwilligers.

Bestedingsdoel

Ons bestedingsdoel is het organiseren van wandeltochten, uitstapjes,
gezellige middagen en attenties bij feestdagen en nationale ziekendag voor bovengenoemde doelgroep.
Resultaat:€ 739,61