Rabobank Salland

Stichting Wandel & Fietspaden Heeten e.o

De Stichting Wandel- & Fietspaden heeft 15 km wandel en Fietspaden rondom Heeten aangelegd, naast het aanleggen van de paden wil de Stichting het landschap versterken door het verhogen van recreatieve, ecologische en cultuurhistorische waarden. met de paden wil de Stichting het landschap weer beleefbaar en leesbaar maken, de paden vormen een stelsel van routes om het dorp waardoor er ommetjes van verschillende lengtes gewandeld en gefietst kunnen worden.

Bestedingsdoel

Wij willen het geld besteden voor het onderhoud van onze paden, meubilair en trekpont, wij zijn afhankelijk van donaties en subsidies dus wij kunnen elke cent gebruiken om het geheel te onderhouden, wij hebben zo'n 800 donateurs. Met een groep van 50 vrijwilligers die gezaamlijk de paden onderhouden hebben wij een goede basis om dit voor de mensen van uit Heeten en daarbuiten leefbaar te houden, wij horen dan ook vaak dat veel mensen hiervan genieten.
Resultaat:€ 846,97