Rabobank Salland

Vrouwen van Nu

Sociale en culturele bijeenkomsten voor Vrouwen van Nu in Diepenveen.

Bestedingsdoel

Door uw bijdrage, hebben de vrouwen van nu meer toekomst!
Resultaat:€ 125,26