Rabobank Salland

Dynamic Tennis Olst

Wij bedrijven de sport Dynamictennis , in de sporthal maar ook in de zomermaanden buiten ( als enige in Nederland ook buiten). Wij hebben alleen nog seniorleden.

Bestedingsdoel

Wij proberen ook mensen die minder beweeglijk zijn of zijn geworden , nog deel te laten nemen aan leuke sociale activiteiten . Zoals daar zijn uit de categorie Mik en Richtsporten , het Bowls en Indoorcurling . Wij hebben nu al licht dementerende personen die samen met hun echtgenoot of echtgenote nog heel goed met deze eenvoudige sporten om kunnen gaan. Soms kunnen we dat nog op een eenvoudige manier combineren met Dynamictennis.
Resultaat:€ 262,44