Rabobank Salland

Vrouwen van Nu Schoonheten

Wij zijn een kleine vereniging in de buurtschap Schoonheten met veelal oudere leden.

Bestedingsdoel

Wij willen het geld besteden aan lezingen en workshops, vooral om het hier op het platteland leefbaar en gezellig te houden en de eenzaamheid buiten de deur te houden.
Resultaat:€ 184,90