Rabobank Salland

Windkorenmolen de Leeuw

De Stichting heeft als belangrijkste doel:
Het restaureren, in stand houden en exploiteren van de windkorenmolen “De Leeuw”, te Oude Molen
De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a) het stimuleren van belangstelling voor molens in het algemeen en voor De Leeuw in het bijzonder.
b. het werven van fondsen en subsidies.
c. het organiseren van evenementen en acties

Bestedingsdoel

Naast de functie van Windkorenmolen heeft de molen ook een sociaal/maatschappelijke functie in de buurtschap. Veel buurtgenoten ( Vrienden van de Molen) ontmoeten elkaar bij de acties die door hen worden georganiseerd om voldoende fondsen te krijgen om het doel van de Stichting te kunnen verwezelijken. Culturele activiteiten kunnen organiseren in dit kader is dan ook het bestedingsdoel van de opbrengst van deze actie.
Ga naar de website van Windkorenmolen de Leeuw
Resultaat:€ 495,06