Rabobank Salland

Vrouwen van Nu

kleine verening met oudere leden.

Bestedingsdoel

geven van lezingen en workshops voor leden.
Resultaat:€ 274,37