Rabobank Salland

SV Blekkerhoek

Speeltuinvereniging Blekkerhoek stelt zich ten doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen. De ook voor speeltuinverenigingen noodzakelijke innovatie wordt ingevuld door tijdig in te spelen op vraag en aanbod van nieuwe speeltoestellen. Daarvoor zijn wij grotendeels afhankelijk van sponsoren en van Rabo ClubSupport.

Bestedingsdoel

Ons bestedingsdoel is een speeltoestel dat inspeelt op communicatie bij jonge kinderen. Veel buitenlandse kinderen die bij ons komen spelen hebben moeite met de Nederlandse taal. Wij willen de taalbarriere doorbreken door een speeltoestel aan te schaffen dat zowel leuk is om op te spelen en waarmee de kinderen de Nederlandse taal beter kunnen leren. Dit gebeurd aan de hand van displays in het speeltoestel met allerlei spelletjes en activiteiten met als focus spelenderwijs Nederlands te leren.
Ga naar de website van SV Blekkerhoek
Resultaat:€ 668,03