Rabobank Salland

Stichting Muziekkring Bathmen

Het bevorderen en stimuleren van jonge talenten op het gebied van de klassieke muziek. Dit doen wij door leerlingen of net afgestudeerden van een conservatorium te laten optreden in de Dorpskerk te Bathmen.

Bestedingsdoel

Door het laten optreden van deze jonge talenten bevorderen wij de klassieke muziek in het algemeen. De lasten worden niet geheel gedekt door entreegelden en vrijwillige bijdragen. Daarom deelname aan deze actie
Resultaat:€ 131,22