Rabobank Salland

Stichting Bathmense Beiaard

het in samenwerking met het gemeentebestuur van Deventer zorg dragen voor het behoud, de verbetering en veelvuldig en veelzijdig gebruik van het klokkenspel in de toren van de Dorpskerk te Bathmen

Bestedingsdoel

de jaarlijkse lasten worden onvoldoende gedekt door de vrijwillige bijdragen en batige saldi van enkele acties om het doel te realiseren
Resultaat:€ 143,15