Rabobank Salland

Stichting Hart voor Diepenveen

De stichting Hart voor Diepenveen bestaat dit jaar al weer 11 jaar en heeft als doelen te zorgen voor voldoende AED’s in en om Diepenveen die dag en nacht bereikbaar zijn en te bevorderen dat mensen leren te reanimeren. Daartoe biedt zij reanimatiecursussen aan. Sinds vorig jaar worden die cursussen verzorgd door de EHBO Diepenveen.
In en om Diepenveen zijn in de afgelopen 11 jaar met subsidies, sponsoring en donaties in totaal 13 AED’s opgehangen. Deze AED’s zijn in beheer van de stichting. D

Bestedingsdoel

De AED's hebben jaarlijks onderhoud nodig en na enkele jaren moet de hoofdbatterij worden vervangen(kosten ong. 300 euro per stuk) . Het geld zal hieraan worden besteed.
Resultaat:€ 620,32