Rabobank Salland

R.K.Kerk Mariatenhemelopneming

Gemengd kerkkoor

Bestedingsdoel

Voor de feestelijkheden rond het 50 jarig jubileum.
Resultaat:€ 172,97