Rabobank Salland

Amerikaanse Windmolen Overesch

Het restaureren en daarna instandhouden en bedrijfsvaardig houden van de Amerikaanse molen, voorheen toebehorend aan de familie Overesch aan de Hondemotsweg.

Bestedingsdoel

Door normaal gebruik is de molen aan slijtage onderhevig en is regelmatig onderhoud noodzakelijk voor de windroos, remmechanisme, assen en lagers. Eveneens vraagt de directe omgeving van de molen met hekken en toegangs pad regelmatig onderhoud. Het bestuur wil eveneens de directe omgeving verder inrichten met veel planten en bloemen gunstig voor het insecten bestand.
Resultaat:€ 536,81