Rabobank Salland

Centrumbus Deventer

Een Stichting met vrijwillige chauffeurs en bestuur die zich richt op het rijden in de Deventer binnenstad voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn en toeristen. Tevens richt de Stichting zich op het rijden en onderhouden van mensen in het kader van het sociale domein. Ook zet de Stichting zich in, met andere organisaties, voor de opzet van een transferium bij de A1 ten behoeve van een busverbinding naar het Deventer centrum.

Bestedingsdoel

Centrumbus wil uitbreiden op het gebied van het sociale domein, vanwege de grote vraag naar activiteiten in dit verband. Te denken valt aan uitbreiding rijden met ouderen naar het Borgelerbad (eenzaamheid bestrijden en goede beweging), rijden met licht dementerenden, soms samen met jongeren en ouderen, waarbij verhalen over vroeger aan de orde komen en verteld wordt over Deventer nu en vroeger. Hiervoor is een tweede centrumbus nodig, die tevens gebruikt kan worden als reserve bus.
Resultaat:€ 1.121,34