Rabobank Salland

Stichting Vriendenkring de Hartkamp

Stichting heeft geen winstoogmerk ten doel.
Bevordering van het welzijn van de bewoners.

Bestedingsdoel

Het geven van materiele steun en diensten voor de bewoners van het verpleeghuis
de Hartkamp te Raalte
Resultaat:€ 817,15