Rabobank Salland

De Zonnebloem afdeling Raalte

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor de afdeling Raalte. Onze enthousiaste en betrokken vrijwilligers proberen het leven van onze gasten aangenamer te maken door huisbezoek en het organiseren van uitstapjes en leuke activiteiten.

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem is er niet alleen voor ouderen maar voor ook voor jongeren vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je

Bestedingsdoel

Organiseren van diverse activiteiten t.b.v. personen met een lichamelijke beperking of personen, die in eenzaamheid dreigen te geraken.
Resultaat:€ 1.890,77