Rabobank Salland

KansPlus Midden- Overijssel

Wij zijn een vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap,
hun ouders, broers, zussen en andere naasten.
Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve
en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.
Onze vereniging organiseert 3 wekelijks een Soos en 3 wekelijks werelddansen, daarnaast hebben we met Sint, Kerst bijeenkomsten en jaarlijks een ontmoetingsdag. Bovendien organiseren wij thema avonden voor leden en belangstellenden.

Bestedingsdoel

Onze vereniging zou graag een bijdrage willen voor het organiseren van onze jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke handicap,
hun ouders, broers, zussen en andere naasten en begeleiders.
Ga naar de website van KansPlus Midden- Overijssel
Resultaat:€ 190,87