Rabobank Salland

Stichting StreetLive-Raalte

Stichting StreetLive-Raalte is opgericht met het doel om de mensen in Raalte en omstreken te laten genieten van kunst en cultuur in vele vormen. De nadruk ligt op een samenwerking van professionele - en amateur acts . Ook wordt er naar gestreefd lokale groepen bij het programma te betrekken. Hiervoor worden regionale verenigingen en scholen benaderd voor hun medewerking.

Bestedingsdoel

Straattheater is de meest pure en toegankelijke vorm om uitvoerende kunst onder de mensen te brengen. Iedereen kan het zien, want het is GRATIS en je kunt kiezen uit wereldmuziek, acrobatiek, mime, toneel, variété, jongleerkunst, goochelarij, waaghalzerij, onzin, poëzie, grappenmakerij en allerlei combinaties van deze basale uitingen van cultuur.

Wij als organisatie willen vooral dat het publiek in Raalte nieuwe dingen te zien krijgt, die verbazen, die vermakenen die kwaliteit hebben.
Ga naar de website van Stichting StreetLive-Raalte
Resultaat:€ 429,45