Rabobank Salland

ROC Landstede- dag van de Dialoog

Als vrijwilligster organiseer ik samen met Paula Bloo de dag van de dialoog in Raalte. Landstede stelt hun locatie die dag ter beschikking. De dag van de dialoog vormt onderdeel van de landelijke dag van de dialoog. Sinds 2013 neemt Raalte hier ook aan deel. Wij vormen geen vereniging of stichting omdat deze activiteit slechts 12 x per jaar plaats vindt en wij voor deze ene ontmoeting graag voor een geldelijke ondersteuning in aanmerking willen komen.

Bestedingsdoel

Dag van de Dialoog(nov.19) Een dag waarop mensen vanuit allerlei achtergronden en leeftijden in gesprek gaan met elkaar. In 2018: 140 deelnemers. De dialoog biedt openheid, luisteren en aandacht voor elkaar. Het gezamenlijk eten vormt een waardevol onderdeel voor ontmoeting met elkaar. In groepen van 10 personen wordt onder begeleiding van een dialoogbegeleider het gesprek aangegaan. Dit jaar is het onderwerp: de verandering. Stil staan bij wat dit voor ieder betekent en naar elkaar luisteren
Resultaat:€ 89,47