Rabobank Salland

Vrouwen van NU Wijhe

Wij zijn een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. We stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling. Om dit te realiseren organiseren we kwalitatief goede workshops en lezingen. Ook wandelen, fietsen en tuinen bezoeken zijn hier onderdeel van.

Bestedingsdoel

Wij vinden het belangrijk sociale en culturele bijeenkomsten te organiseren, zoals workshops en lezingen te organiseren, die kwalitatief goed zijn. Deze zijn prijzig. Wij zouden heel graag daartoe in staat zijn en een bijdrage van RABO ClubSupport daarvoor ontvangen.
Resultaat:€ 196,83