Rabobank Salland

IVN Wijhe-Olst

De Grutto, IVN afdeling Wijhe Olst
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten we jong tot oud de natuur dichtbij beleven

Bestedingsdoel

Het betreft de aanleg van een paddenpoel Onder de Gelder. Jaarlijks trekken vele padden in het voorjaar de weg over. Een groep van vrijwilligers zet schermen neer met emmers en elke ochtend worden de padden die zich in de emmers bevinden overgezet in de sloot aan de andere kant van de kant. De weg is vrij druk. Veel padden vinden dan ook de dood. De paddenpoel kan er voor zorgen dat de padden niet de weg over steken. De werkgroep padden van IVN de Grutto heeft hiertoe het initiatief genomen.
Ga naar de website van IVN Wijhe-Olst
Resultaat:€ 292,26