Rabobank Salland

Stichting Marke Haarle

Stichting Marke Haarle, opgericht op 2 oktober 1985 , verzamelt middels aankoop of anderszins, onderzoekt, beheert, registreert, publiceert en tentoonstelt zaken en gegevens betreffende de geschiedenis van Haarle,gemeente Hellendoorn, een en ander in de ruimste zin des woords.
Dat doen we door: in stand houden en uitbreiden van ons archief, belangstellenden gelegenheid te geven gebruik te maken van het archief, houden van themavonden die met de geschiedenis en cultuur van Haarle te maken.

Bestedingsdoel

o Flatbed scanner geschikt voor negatieven en dia’s

De huidige scanner is aan het einde gekomen van zijn technische levensduur. We hebben nog een hoeveelheid foto's en krijgen daarnaast ook steeds foto's aangereikt. Voor de digitalisering van deze hoeveelheid foto's is daarom een (semi) professionele scanner ondenkbaar.
Ga naar de website van Stichting Marke Haarle
Resultaat:€ 155,08