Rabobank Salland

Stichting Vrienden van Te Passe

Woonvorm voor mensen met lichamelijke/geestelijke beperking.
Aanvullend: De Stg. Vrienden van Te Passe verleent materiële en immateriële steun aan de bewoners van de woonvorm. Stg. De Parabool verzorgt de begeleiding en zorg. Zie verder de website.

Bestedingsdoel

Activiteiten voor bewoners van de woonvorm, bv. in de vorm van een dagje uit, waarvoor normaal geen middelen zijn.
Resultaat:€ 196,83