Rabobank Salland

Deventer in Dialoog

Stichting Deventer in dialoog richt zich op het stimuleren van de dialoog onder inwoners van de gemeente Deventer. Zij doet dit door het organiseren van de jaarlijkse dag van de dialoog. Daarnaast worden er regelmatig dialogen georganiseerd in diverse wijken in Deventer.

Bestedingsdoel

De dialogen worden begeleid door dialoogbegeleiders. Dat zijn vrijwilligers, die een training krijgen alvorens aan de slag te gaan als dialoogbegeleider. De training van dialoogbegeleiders moet bekostigd worden. Het betalen van de trainers en de huur van de trainingsruimtes zijn het bestedingsdoel.
Resultaat:€ 137,19