Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Staverse Jol

De Stichting De Staverse jol is opgericht met een dubbele doelstelling: aan de ene kant het behoud van originele Staverse jollen en aan de andere kant het stimuleren van jeugd om met deze schepen te leren zeilen en te vissen. De Jonge Vissers Onder Zeil (onderdeel van St Staverse Jol) is een enthousiaste groep jongeren die hart hebben voor het oude ambacht van visser. De Staverse jol is het kleinste volwaardige vissersschip van de Zuiderzee.

Bestedingsdoel

Voor het leren vissen van onze jongeren hebben we 4 nieuwe netten nodig (staand want). Op dit moment is er weer nieuwe aanwas van jongeren en het zou mooi zijn als ook zij kunnen leren vissen op de oude manier met deze 4 nieuwe netten. Met een jol van zes meter kunnen de jonge mensen probleemloos te zeilen. Zo’n schip is dus bij uitstek geschikt voor deze activiteiten. We willen de jongeren betrekken bij het werk op en langs het water in de voormalige Zuiderzeehavens.
Ga naar de website van Staverse Jol
Resultaat:€ 438,80