Rabobank Vallei en Rijn

ANV Het Binnenveld

De Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV) is een
>> vereniging van boeren
>> en burgers die zich samen inzetten voor agrarische natuur. bijvoorbeeld houtwallen en bloemrijke akkerranden. Ook stimuleren
>> we streekproductie,
>> boerderij-educatie en een goede leefomgeving voor weidevogels. In de
>> broedperiode is
>> er intensief overleg over maaidata,
>> nestbescherming, kruidenrijk
>> grasland, plas-dras percelen, etc., om zoveel mogelijk jonge vogels groot te brengen.

Bestedingsdoel

Wij als ANV willen bezoekers van het Binnenveld informeren over doel
>> en werkwijze van
>> onze vereniging i.c.m. de grondeigenaren, met name melkveehouders.
>> Dit informeren
>> willen we doen door in het gebied informatie-borden te plaatsen met
>> plaatsspecifieke
>> informatie over agrarische natuur in de omgeving waar men zich op
>> dat moment bevindt.
>> Naast een maatschappelijk en recreatief aspect geeft dit ook
>> informatie over de
>> leefbaarheid van het Binnenveld.
Ga naar de website van ANV Het Binnenveld
Resultaat:€ 4.056,00