Rabobank Vallei en Rijn

Buurt Ede-Veldhuizen

De Buurt(schap) is de oudste, en nog altijd actieve, democratische bestuursvorm in de geschiedenis van Ede. De organsiatie stamt al uit de middeleeuwen en in de Tynsrollen van 1360 wordt er al over gechreven. De Buurt is de voorloper van de huidige gemeente en het bestuur was vergelijkbaar met B&W van nu. Iedere inwoner met een woning op eigen grond binnen de historische grenzen van de Buurt is geërfde van het bezit van de Buurt (een klein perceel bos) en de erfrechten op de heidevelden

Bestedingsdoel

Om de geschiedenis van de Buurten in Ede en het belang die deze hadden in de ontwikkeling van het dorp te beschrijven willen wij met de basis leggen voor een "historisch cahier" . Hiermee kunnen wij voor een ieder de ontwikkeling de buurten zichtbaar maken en ook een bijdrage leveren aan de educatie over de historie van Ede. Een overzicht van de lange historie van een arm Veluws dorp naar het moderne Ede. Want ook Ede heeft echt een lange schiedenis al wort deze vaak vergeten.
Ga naar de website van Buurt Ede-Veldhuizen
Resultaat:€ 1.464,00