Rabobank Vallei en Rijn

Nat.Ver.de Zonnebloem AFD RHENEN

De Zonnebloem afdeling Rhenen is een onderdeel van de landelijke organisatie de Zonnebloem met als doelgroep mensen met een lichamelijke beperking. Zij richt zich erop deelnemers en vrijwilligers elkaar te laten ontmoeten, zodat de doelgroep minder kans loopt om sociaal geïsoleerd te raken.

Bestedingsdoel

Nieuwjaarsborrel en buffet voor zowel vrijwilligers als gasten van de Zonnebloem afdeling Rhenen. Voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. Deze ontmoeting van gasten en vrijwilligers werkt motiverend en stimuleert de betrokkenheid.
Resultaat:€ 1.416,00