Rabobank Vallei en Rijn

Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor

Het Ritmeester - Veenzangers Mannenkoor is een van de grootste mannenkoren in de regio en treedt op zowel in binnenland als buitenland.
Het Ritmeester - Veenzangers Mannenkoor heeft momenteel 100 leden.

Bestedingsdoel

Kwaliteitsverbetering van het koor door middel van koorscholing.
Om de zangkwaliteit op een hoger niveau te brengen willen wij het komende zangseizoen ieder koorlid koorscholing aanbieden.
Resultaat:€ 3.648,00