Rabobank Vallei en Rijn

ST. JOODS ERFGOED WAGENINGEN E/O

Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omgeving heeft als doel: de instandhouding van gedenktekens aan de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en omgeving. Het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle goederen die gerelateerd zijn.Het bevorderen van mondelinge en schriftelijke vastlegging van al hetgeen verband houdt . Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Voorts het verrichten van het bovenstaande in de meest ruime zin.

Bestedingsdoel

Publicatie van een Memorboek Joods Wageningen en omliggende gemeenten over de periode 1900 tot heden. Het boek geeft aan hoe men tegenover deze minderheidsgroep heeft gestaan en vaak in moeilijke omstandigheden. Het boek wordt verdeeld in perioden 1901-1940, 1940-1945 en 1945-1987 en de periode na 1987. Een constatering achteraf is dat de Joodse Wageningers verspreid over de hele stad hebben gewoond, wat -in vergelijking met veel andere steden- nogal uitzonderlijk is.
Resultaat:€ 1.752,00