Rabobank Vallei en Rijn

Stichting Buurtschap Doesburger Eng

De stichting zet zich in voor handhaving van traditioneel agrarisch gebruik, ontwikkelen van het boerenland en het stimuleren van economisch rendabele producten . Daarnaast zet de Stichting zich in voor de boeren en bewoners om een goede gemeenschap in de buurtschap te ontwikkelen.

Bestedingsdoel

Jaarlijks organiseert de Sichting diverse markten, een molenmarkt, een oogstfeest, eeen midwinterwandeling. Er worden worden demonstraties gegeven en activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn, met name ook voor kinderen
De kosten van het organiseren van de markten en activiteiten komen voor rekening van de Stichting. Het zijn gezellige activiteiten waar veel Ede aars komen

Resultaat:€ 792,00