Rabobank Vallei en Rijn

Stichting HartslagNu Veenendaal

Het verzorgen van een adequate hulpverlening bij eerste hulp en reanimaties in Veenendaal, verder alle activiteiten die rechtstreeks / zijdelings hiermee verband houden / er een positieve bijdrage aan kunnen leveren in de ruimste zin van het woord. De Stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door: Het plaatsen en onderhouden van automatische externe defibrillatoren (AED’s) en buitenkasten. Het registreren van aanwezige burgerhulpverleners.

Bestedingsdoel

Aanschaf van zoveel mogelijk AED's
Ga naar de website van Stichting HartslagNu Veenendaal
Resultaat:€ 4.752,00