Rabobank Vallei en Rijn

Stichting Scouting Neder-Veluwe

Binnen Scouting Regio Neder-Veluwe zijn 14 scoutinggroepen actief. Het werkgebied van de regio omvat onder meer de kernen Ede, Bennekom, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Achterberg. Wekelijks verzorgen 500 vrijwilligers binnen dit gebied actieve programma´s voor 2000 jeugdleden vanaf 5 jaar. Daarbij staan plezier, samenwerken, natuur & milieu en avontuur centraal. Scouting Regio Neder-Veluwe ondersteunt hen daarbij.

Bestedingsdoel

Het ondersteunen van de bij Scouting Regio Neder-Veluwe aangesloten scoutinggroepen middels:

- organiseren van gezamenlijke enthousiasmerende activiteiten;
- verzorgen van deskundigheidsbevordering van leiding;
- initiëren speltakoverleg voor de speltakken en regioraad voor groepsvertegenwoordigers;
- afvaardiging naar de Landelijke Raad vanuit het regio-overleg;
- verzorgen communicatie & publiciteit op regio-niveau;
- uitleen en verhuur van materialen;
- bestuurlijke ondersteuning.
Ga naar de website van Stichting Scouting Neder-Veluwe
Resultaat:€ 1.368,00