Rabobank Vallei en Rijn

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor hun leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden. Wij willen elkaar ontmoeten, onze creativiteit ontplooien, aan onze persoonlijke ontwikkeling werken, en met gezamenlijke stem participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Met ruim 40 000 leden zijn wij de grootste vereniging van Vrouwen in Nederland.

Bestedingsdoel

Wij willen dit geld besteden aan informatieve ledenavonden en cursussen . Dat kost sprekersgeld en zaalhuur
Resultaat:€ 648,00