Rabobank Vallei en Rijn

WSSFS

Het Wageningsk studinte selskip foar fryske stúdzje (W.S.S.F.S.) is de Friese studenten vereniging van Wageningen en opgericht in 1930. W.S.S.F.S. is één van de twee Friestalige studenten verenigingen van Nederland en daarom uniek. Alle studenten in Wageningen die uit Friesland komen of een binding hebben met Friesland, kunnen lid worden. Het is een gezellige en actieve vereniging. Aangezien we geen gebouw tot onze beschikking hebben wordt er elke dinsdag een creatieve activiteit georganiseerd.

Bestedingsdoel

Wat ons kenmerkt en wat wij gemeen hebben is dat we iets met Friesland of de Friese taal hebben. Zo komt een overgroot deel van onze leden uit Friesland en spreekt bijna iedereen Fries. De Friese cultuur is een mooie en bijzondere cultuur. Met het geld zouden wij een cursus Fries willen kopen voor een verbetering van de schrijfvaardigheid van de Friese taal. Als er geld over is, zouden wij sprekers kunnen uitnodigen die iets kunnen vertellen over Friesland of de Friese cultuur.
Ga naar de website van WSSFS
Resultaat:€ 120,00